اهداف

Proximet is my latest responsive Site Template freebie. Proximet Template is simple and clean template with a lot attention to detail. It is suitable for a lot of different business and private uses.

→ download

کاراسنگ

یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه صنعتیکاردارکه توانسته با یاری خداوند متعال و سعی و پشتکار فراوان پرسنل زحمتکش موفقیت های چشمگیری را بدست آورد. ← ادامه

ورود کاربران

نمونه کارها

نمونه کارهای انجام شده توسط گروه صنعتی کاردار ( کاراسنگ)

مشاهده نمونه کارها

محصولات

لیست محصولات - مشخصات - قیمت ها

مشاهده لیست محصولات

شرکت های همکار