معرفی شرکت های زیر مجموعه گروه صنعتی کاردار


شرکت پیشگامان نحقیق و توسعه انرژی ، توسعه پایدار محیط زیست
تصویری ثبت نشده است

       کشور ایران در منطقه ای واقع شده که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین اکثر کشورهای جهان دارای یکی از بالاترین رتبه هاست و این پتانسیل مطلوب جهت استفاده از این انرژی پاک ، ارزان و تمام نشدنی در بسیاری از نقاط کشور ، خوشبختانه زمینه های بسیار مناسبی را برای استفاده از انواع تجهیزات خورشیدی فراهم نموده است .

در عین حال منابع فسیلی علاوه بر تغییرات غیر قابل پیش بینی در قیمت و عرضه ، به شدت آلاینده محیط زیست نیز می باشند . ضمن اینکه این منابع رو به اتمام بوده و لذا دغدغه تامین انرژی در اکثر کشورهای دنیا ، دانشمندان را به سمت استفاده از سایر منابع انرژی مانند انرژی هسته ای ، خورشیدی ، باد و ... سوق داده است. از سویی دیگر با توجه به سهم قابل توجه انرژی خورشیدی در چشم انداز تامین انرژی در جهان آتی و همچنین نقش و ارزش انرژی در جهان امروز ، می توان اهمیت استرانژیک این محصول بی بدیل را درک نمود .

کاهش شدید قیمت سلول های خورشیدی در سال های اخیر موجب رشد چشمگیر استفاده از آنها در حوزه های مختلف در جهان شده است . این منبع انرژی که در زمانی غیر اقتصادی به نظر می رسید در حال حاضر برای کاربران خصوصی و مردم ، شرکت های تجاری و همچنین دولت ها بسیار جذاب است .

با توجه به این مسائل ، تولید پانل های خورشیدی از چشم انداز بسیار خوبی برخوردار است . در حال حاضر سهم عمده ای از بازار محصول توسط واردات تامین می شود که می تواند با تولیدات داخلی جایگزین شود . واحد تحقیق و توسعه گروه صنعتی کاردار نیز از ابتدای سال 1390 مطالعات اولیه خود را در زمینه تولید پانل های خورشیدی آغاز کرده و در سال 1391 نیز با تاسیس شرکت دانش بنیان  "پیشگامان تحقیق و توسعه انرژی ، توسعه پایدار محیط زیست"  کارگروهی از جوانان متخصص را جهت اجرای این طرح تشکیل داده تا در آینده ای نزدیک نیازهای داخلی و خارجی (کشور های همجوار با اقلیم مشابه) را به این محصول مرتفع سازد.