راهنمای نصب

"راهنمای نصب سنگ های مصنوعی در کف و نما"

  1. ابتدا خاک محل نصب باید پس از شیب بندی مناسب با درصد بالا کوبیده شده و خوب متراکم گردد ، سپس با استفاده از ملات نیمه خشک به ضخامت حداقل 5 سانتی متر پوشش داده می شود .
  2. لایه ای از دوغاب غلیظ سیمان (حتی الامکان به همراه چسب بتن) بر روی ملات پاشیده شود و سپس سنگ ها بر روی آن قرار گیرد و با ضربه چکش پلاستیکی ، دوغاب فضای زیرین سنگ ها را پر کرده و از درز  بین سنگها خارج گردد و دوغاب اضافه نیز می بایست به وسیله ابر و یا پارچه خشک تمیز گردد.
  3. پس از 48 ساعت ، ترکیبی از سیمان و ماسه بادی به نسبت 1 به 2 بر روی سنگ ها پاشیده و توسط جارو پخش می گردد تا پودر مذکور کلیه درز های احتمالی را پوشش دهد. سپس با رساندن اندکی رطوبت بدون فشار بین این درزها  (تا پودر خشک از درز ها خارج نگردد)  بند کشی به اتمام می رسد .
  4. برای اجرای سنگفرش در فضای باز و مساحت بالا ، توصیه می گردد که حداکثر در هر 5 متر ، درز انبساطی به عرض حداقل 1 سانتی متر در نظر گرفته شود و با ماستیک و یا چسب های سیلیکونی پر گردد .

طبق آیین نامه زلزله ویرایش بند سوم 3-12-2 در خصوص نماسازی با سنگ ، در صورتیکه سنگ ها بصورت قائم نصب شوند ، باید با تعبیه اسکوپ و یا مهار مناسب از جدا شدن و فرو ریختن آن ها در مواقع بروز زلزله جلوگیری شود و در دکتوراتیو داخلی ساختمان با هر نوع زیرسازی می بایست با استفاده از چسب های مخصوص عملیات نصب انجام گیرد .