خطا در بارگذاری تصویر

اهم فعالیت های شرکت رخشان سازه جم :

  • مجری سازه های فلزی نیک سیستم (برای اولین بار در ایران)
  • ساخت برج های بلند مرتبه
  • ساخت انواع اسکلت فلزی
  • ساخت سوله های صنعتی
  • ساخت سیلو های نگهداری مواد
  • ساخت منابع ایستاده آب
  • ساخت پل های فلزی
  • ساخت جرثقیل های سقفی